Mümin "iyiliği emredip,kötülükten men etmekle"Allah'ın dinini anlatmakla, yeryüzündeki zorbalıklara fikri mücadele içine girmekle sorumludur .