İnsanı yaratan ve ruh veren Allahtır. Her insanın neye ne kadar dayanabileceğini, ne kadar zorluğu kaldırabileceğini de en iyi Allah bilir .