Müminler, vakar, asalet ve saygınlıklarından hiçbir şekilde taviz vermezler. .