Tebliğ tüm müslümanların görevidir. Kuran ayetlerinde iyiliği emretmeyi, islamı yaymayı farz kılmıştır Allah .