Mümin, Allah yolunda fikren ve ilmen uzun ve zorlu bir mücadele yürütür .