Insanın sahip olduğu tüm güzel vasıflar, Allah'ın kendisine üflemiş olduğu "ruhtan" kaynaklanmaktadır .