Müminler gerek olgun ve bağışlayıcı karakterleri, gerekse aralarındaki dayanışma dolayısıyla alay gibi bir davranışa tenezzül etmezler .