Allah korkusu müminin ahirete olan özlemini artıran, ümit ve şevkini körükleyen bir korkudur. .