Allah'ı Kuran'da tanıtıldığı gibi tanıyan O'nun kudretini gereği gibi takdir eden bir insan Allah'tan saygıyla sakınır .