Kuran'dan öğüt alabilecek ve Allah'ın azabından korkup sakınabilecek olanlar yalnızca müminlerdir .