Allah'a kulluk eden kişi, nefsinin istek ve arzularına itaat etmez. .