Doğruyu yanlıştan ayıran bir nur,mümine verilen akletme yeteneğidr.Kuşkusuz insana dünyada verilebilecek enbüyük ve endeğerli nimetlerdendr .