Mümin, Allah'a olan candan sevgisi ve Allah korkusu sayesinde, nefsin "şaşırtıp-saptırıcı" özelliğine kanmaz .