Müminler zorluklara rağmen yaptıkları işlerin Allah Katında daha büyük hoşnutluğa vesile olacağını düşünerek sevinir ve dahada şevklenirler .