Müminlerin kalpleri yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur rahatlar inşaAllah .