Allah’ı tüm sıfatlarıyla tanıyan, sevgisini ve şefkatini hisseden bir müminin Allah sevgisi, hiçbir sevgiyle kıyaslanmayacak kadar güçlüdür .