Merhamet, insanı pek çok güzel ahlak özelliğine sevk eder .