Allah korkusu, insanın ihlasını artırmasını sağlayan en önemli yoldur. .