Birbirinize sırt çevirmeynz.Birbirnize kin tutmaynz.Birbirnzi kıskanmaynz.Birbirinzle dostluğunuzu kesmeynz.Ey Allah’ın kulları kardeşolunuz .