#HuzurDemek Allah'ın herşeyi hayırla hikmetle yarattığına iman edip kadere teslim olmak demek .