Şiddet yanlısı kişilere müslüman demek doğru olmaz, bunlar herşeye düşman olan putperest müşriklerdir .