İnsanı yaratan ve kendisinin sahip olduğu imkan/imkansızlıkları var eden yüce Allah'tır .