Sevgisizlik, insanın ruhunu, kanser gibi tahrip eder. İçteki acı, kişinin yüzüne şiddetli bir nursuzluk ve zillet şeklinde yansır. .