Yunus balığının dalgaları yorumlama sistemi o kadar üstündür ki, bir balık sürüsü içindeki tek bir balığı bile rahatlıkla izleyebilir. .