Komünistlerin istediği sosyal adalet ve eşitlik asıl olarak İslam'da vardır: https://t.co/9RT8P2NBcS .