Sosyal adalet, sevgi, merhamet, bolluk ve bereket ancak İslam ahlakı uygulanırsa yaşanabilir .