Derin iman; dünyanın en büyük nimeti, en büyük konforudur. İman zaafiyetinde insan ızdırap içinde yatar, ızdırap içinde kalkar. .