İnsanı farklı düşünüyor, farklı inanıyor diye gözden çıkarmak olmaz. Sabırla, şefkatle, zorlamadan doğruyu, güzeli, hakkı anlatmak lazım .