Komünist, bağnazlığı gördüğünde dine karşı muazzam avantajlı oluyor. .