Böylece Sur'a üfürüldügü zaman artık o gün aralarında soylar yoktur ve (üstünlük unsuru olarak soyluluğu) soruşturmazlar da.(Müminun , 101) .