Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak... (Hac Suresi/41) Yeryüzünün iktidarına Hz. Mehdi sahip olacak .