Müslümana karşı her tuzak bozulmuş olarak yaratılır. Tuzak hazırladığında Allah hazırlar o tuzağı ve bozmayı da Allah hazırlar .