Allah verdiği akıldan insanları sorumlu tutar. İnsan aklını gereği gibi Allah’ın hoşnutluğunu kazanacak şekilde kullanmalıdır .