Hayatın sadece dünyadan ibaret olduğunu düşünen Marksistler için hayat bir sınıf mücadelesinden ibarettir .