Komünizme göre, haksızlığa uğrayan ve ezildiklerine kanaat getiren sınıflar, haklarını hiçbir zaman demokratik olarak alamadıklarına inanır .