Komünizmin nihai hedefi; devletsiz, ailesiz, dinsiz bir komün toplumu oluşturmaktır .