İnanmadıkları halde bağnaz bir din anlayışını savunanlar Müslümanlara çok büyük zarar veriyorlar .