Bu devirde, Rahman ve Rahim ruhunu yaşayanlar sevgiyle şefkatle ilimle irfanla dünyaya güzelliği hakim edecekler inşaAllah .