Komünizm; evrim teorisinin tarihe ve toplumbilimine uyarlanmış halidir. .