Kapitalist ahlakın yaygınlaşmasıyla birlikte, toplum önce dinsizleştirilecek, sonra da komünizm gelişecektir .