Darwinist zihniyet kaos ister. Ortalığın karışmasını ister. Çatışma ortamını sever. Darwinizmle mücadele en önemli konu .