Anayasada ifade özgürlüğünün sınırları çizilmiştir.Kimseye hakaret edemezsiniz.Hakaretin yayın yolu ile yapılmış olması arttırıcı sebeptir .