Bağnazlarda müthiş bir kadın nefreti vardır. Bağnaz inanca göre; kadınların aklı ve dini eksiktir. .