Rabbine, hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön. (Fecr Suresi/28) #AyetBul .