Allah yapacağı imtihanlar karşısında insanların güzel davranışlarda bulunması için dünyayı yaratmıştır .