Dünyada asıl sorun, iman zaafiyetidir. Acılar, felaketler, belalar iman zaafiyetinden kaynaklanıyor .