Olumsuz bir davranışı "ama o da yapıyor" mantığıyla devam ettirmek çok yanlış. Çünkü 'o kişisi', sadece sizin imtihanınızdaki bir görüntü .