Müslümanın hırs ve büyüklük hırsından arınmış ve güzel ahlaklı olması önemlidir, böyle olunursa çok rahat uzlaşı olur .