Zayıf akıllı ve zayıf kişilikli insanlarda topluluğun etkisinde kalma çok şiddetli olur.Saldıranla saldırır,bağıranla bağırır, kıranla kırar .