Musevi de, hristiyan da, budist de, inançsız da kurtulsun. Hepsi Muhammedi olsun. Hepsi İslamla şereflensin diye gayret gerekir. .